Cartref

 • Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2017

  cslwhouwgaebc96

  Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr

  Cynhelir gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 ddydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr gydag adloniant i ddilyn ar gaeau Pontnewydd. Diwrnod hwyliog i’r teulu cyfan ac yn gyfle i holl gyfeillion yr Urdd ddod ynghyd i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.   

  Eisiau Helpu?

  Mae Eisteddfod yr Urdd yn edrych am bobl i stiwardio yn ystod y Gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi rhwng 10:00yb a 3:00yp. Allwch chi helpu? Cliciwch y botwm isod a chwblhewch y ffurflen a’i ddychwelyd at:

  More 20 September 2016

 • YDYCH CHI’N SIARAD CYMRAEG? YDYCH CHI ERIOED WEDI GWRANDO I RADIO CYMRU?

  logo

  Rydym yn gwmni ymchwil o Gaerdydd o’r enw Strategic Research & Insight. Rydym wedi cael ei comisiynu gan BBC Cymru i recriwtio siaradwyr Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil ar orsaf newydd dros dro mae Radio Cymru yn treialu.
  Rydym yn cysylltu â nifer o gwmnïau a sefydliadau yn yr ardal i weld a fyddent yn gallu helpu ni drwy anfon arolwg byr iawn ar-lein i siaradwyr Cymraeg o fewn eu cwmni neu sefydliad.
  Am fwy o wybodaeth, ac i gwblhau’r arolwg byr ar-lein, cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.panelradio.co.uk
  Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach am yr ymchwil, cysylltwch â Mike Davies yn Strategic Research and Insight drwy e-bost mike@strategic-research.co.uk
  Mae rhagor o wybodaeth am yr orsaf newydd ar gael yma:
  Arbrawf gorsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ddechrau, BBC ...

  More 16 August 2016
 • Digwyddiadau’r Haf 2016

  Digwyddiadau Haf 2016

  Gweithgareddau haf

  More 11 August 2016
 • DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

  tiwnio i mewn

  More 16 March 2016
 • Dathlu Dydd Roald Dahl yn Siop yr Hen Bont

  roald-dahl-day

  Bydd Menter Bro Ogwr a Siop yr Hen Bont yn dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl ar y 17eg o Fedi 2016 gyda Sesiwn Hwyl i Blant!

  Cyfle i ddarllen storïau Roald Dahl yn Gymraeg a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft gan greu barf Mr Twit, losin mawr yn Ffatri Siocled Willy Wonka a lluniau ar gyfer cystadleuaeth Roald Dahl. Bydd angen bwcio o flaen llaw.

  £5 y plentyn.

  Dydd Sadwrn 17eg o Fedi 2016

  Siop yr Hen bont, 11:00-12:00

  Am ragor o fanylion cysylltwch â ni!

  Menter Bro Ogwr | 01656 669 397| menter@broogwr.org

   

   

   

   

  More 9 September 2016
 • HYSBYSEB SWYDD

  Image-1

  Swydd: Gweithiwr Siop                                                                                                             

  Graddfa Gyflog: Cyflog Cenedlaethol gyda’r cyfle i ennill bonws                                        

  Oriau:  Hyd at 15awr yr wythnos.

  Mae Menter Iaith Bro Ogwr yn chwilio am Weithiwr Siop, i weithio yn Siop Yr Hen Bont ar Ogwr. Dyma yw’r unig siop Cymraeg ym Mhen-y-bont, sy’n cynnig llyfrau, cardiau ac anrhegion Cymraeg.

  Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig, hyderus, sy’n brydlon a threfnus, yn gallu rheoli arian ac yn medru siarad Cymraeg. Bydd profiad o weithio mewn siop yn ddymunol ond nid yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei rhoi.

  Bydd disgwyl i’r gweithiwr siop gynnal safonau manwerthu uchel gan helpu cynyddu’r gwerthiant a’r elw, deall gofynion y cwsmeriaid a chyfrannu tuag at ymwybyddiaeth iaith o fewn ein Sir gyda dealltwriaeth o waith Menter Bro Ogwr.

  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol â phobl, cydweithwyr a’r gymuned, ...

  More 16 August 2016
 • Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

  Amanda, Kath â'r Bêl

  More 13 May 2016
 • Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!

  Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
  Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y

  dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!

  More 3 March 2016