Cartref

 • YDYCH CHI’N SIARAD CYMRAEG? YDYCH CHI ERIOED WEDI GWRANDO I RADIO CYMRU?

  logo

  Rydym yn gwmni ymchwil o Gaerdydd o’r enw Strategic Research & Insight. Rydym wedi cael ei comisiynu gan BBC Cymru i recriwtio siaradwyr Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil ar orsaf newydd dros dro mae Radio Cymru yn treialu.
  Rydym yn cysylltu â nifer o gwmnïau a sefydliadau yn yr ardal i weld a fyddent yn gallu helpu ni drwy anfon arolwg byr iawn ar-lein i siaradwyr Cymraeg o fewn eu cwmni neu sefydliad.
  Am fwy o wybodaeth, ac i gwblhau’r arolwg byr ar-lein, cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.panelradio.co.uk
  Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach am yr ymchwil, cysylltwch â Mike Davies yn Strategic Research and Insight drwy e-bost mike@strategic-research.co.uk
  Mae rhagor o wybodaeth am yr orsaf newydd ar gael yma:
  Arbrawf gorsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ddechrau, BBC ...

  More 16 August 2016
 • Digwyddiadau’r Haf 2016

  Digwyddiadau Haf 2016

  Gweithgareddau haf

  More 11 August 2016
 • DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

  tiwnio i mewn

  More 16 March 2016
 • Noson Gomedi Cymraeg

  Image-1

  More 3 March 2016
 • HYSBYSEB SWYDD

  Image-1

  Swydd: Gweithiwr Siop                                                                                                             

  Graddfa Gyflog: Cyflog Cenedlaethol gyda’r cyfle i ennill bonws                                        

  Oriau:  Hyd at 15awr yr wythnos.

  Mae Menter Iaith Bro Ogwr yn chwilio am Weithiwr Siop, i weithio yn Siop Yr Hen Bont ar Ogwr. Dyma yw’r unig siop Cymraeg ym Mhen-y-bont, sy’n cynnig llyfrau, cardiau ac anrhegion Cymraeg.

  Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig, hyderus, sy’n brydlon a threfnus, yn gallu rheoli arian ac yn medru siarad Cymraeg. Bydd profiad o weithio mewn siop yn ddymunol ond nid yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei rhoi.

  Bydd disgwyl i’r gweithiwr siop gynnal safonau manwerthu uchel gan helpu cynyddu’r gwerthiant a’r elw, deall gofynion y cwsmeriaid a chyfrannu tuag at ymwybyddiaeth iaith o fewn ein Sir gyda dealltwriaeth o waith Menter Bro Ogwr.

  Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol â phobl, cydweithwyr a’r gymuned, ...

  More 16 August 2016
 • Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

  Amanda, Kath â'r Bêl

  More 13 May 2016
 • Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!

  Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
  Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y

  dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!

  More 3 March 2016
 • Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!

  Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!
  More 3 March 2016