Cartref

 • Prosiect Enwau Lleoedd Penybont-ar-Ogwr

  Mae enwau lleoedd yn rhan o’n bywydau pob dydd ac rydym mor gyfarwydd â’u gweld ar arwyddion wrth deithio o un lle i’r llall, o’u clywed mewn sgyrsiau pob dydd neu ar y newyddion, maent bron wedi mynd yn anweladwy wrth droi’n eiriau heb fawr o gyd-destun.

   

  Ond mae tarddiad yr holl enwau yn cynnwys elfennau ieithyddol, hanesyddol, daearyddol, diwylliannol a threftadaeth yr ardal. Gall hyn fod o ddiddordeb mawr i bobl sy’n ymweld â’r ardal, o dramor er enghraifft wrth iddynt archwilio hanes teulu, neu fe all drafodaeth enwau lleoedd i ddisgyblion ysgol dod ag elfen fwy personol a gwahanol i wersi hanes a daearyddiaeth.

   

  Gydag Eisteddfod yr Urdd yn dod i’r ardal ym mis Mai eleni, mae’n gyfle gwych i gynnal y fath prosiect ar y cyd â Cwmni2 a Reach er mwyn hybu cymaint o bethau yn yr ardal i ...

  More 22 April 2017
 • Helfa Pasg i’r Teulu

  Cofiwch am ein Helfa Pasg i’r Teulu dydd Sul yma! Cawson ni amser gwych y llynedd. Dewch i ymuno yn yr hwyl eleni. Bwciwch eich lle nawr er mwyn osgoi cael eich siomi.

  Dewch am hwyl a sbri ar Helfa Wyau Pasg ym Mharc Bryngarw. Edrychwch am y cliwiau i ddarganfod y gair a chasglu gwobr! Celf a chrefft yn ganolfan ymwelydd. Cwrdd â Kath yn y ganolfan am 10:00yb Cysylltwch â swyddfa Menter Bro Ogwr i fwcio lle. £1 y plentyn

  Dydd Sul 23 o Ebrill 2017/ Sunday the 23 of April 2017                                                                                                                                                        Parc Bryngarw / Bryngarw Park , Brynmenyn, CF32 8UU                

  10:00—12:00

  More 18 April 2017
 • LLYSGENNAD PEN-Y-BONT AR OGWR

  Image result for llysgennad pen y bont ar ogwr

  Yn ystod wythnos Sulgwyn, 29 Ebrill – 3 Mehefin bydd Sir Pen y Bont ar Ogwr yn croesawu Cymru gyfan, wrth i Eisteddfod yr Urdd agor ei drysau ar faes Coleg Pencoed I ryw 90,000 o ymwelwyr dros chwe diwrnod, ac rydym yn awyddus i roi’r croeso cynhesaf posib iddynt!

  I’r perwyl hwn, rydym yn galw am wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith, sy’n angerddol am ein hardal i ymuno â Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, a derbyn hyfforddiant yn barod i gynnig croeso a gwasanaeth gwybodaeth leol i ymwelwyr yr Eisteddfod.

  Grŵp o ryw ugain o wirfoddolwyr yw Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, sy’n rhannu cariad am yr ardal ac â diddordeb mewn parhau i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celf, a bwyd y sir. Maent yn ymgysylltu ag ymwelwyr ...

  More 18 April 2017
 • Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2017

  cslwhouwgaebc96

  Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr

  Cynhelir gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 ddydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr gydag adloniant i ddilyn ar gaeau Pontnewydd. Diwrnod hwyliog i’r teulu cyfan ac yn gyfle i holl gyfeillion yr Urdd ddod ynghyd i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.   

  Eisiau Helpu?

  Mae Eisteddfod yr Urdd yn edrych am bobl i stiwardio yn ystod y Gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi rhwng 10:00yb a 3:00yp. Allwch chi helpu? Cliciwch y botwm isod a chwblhewch y ffurflen a’i ddychwelyd at:

  More 20 September 2016

 • Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr

  Yn ystod wythnos Sulgwyn, 29 Mai – 3 Mehefin bydd Sir Pen y Bont ar Ogwr yn croesawu Cymru gyfan, wrth i Eisteddfod yr Urdd agor ei drysau ar faes Coleg Pencoed I ryw 90,000 o ymwelwyr dros chwe diwrnod, ac rydym yn awyddus i roi’r croeso cynhesaf posib iddynt!

  I’r perwyl hwn, rydym yn galw am wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith, sy’n angerddol am ein hardal i ymuno â Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, a derbyn hyfforddiant yn barod i gynnig croeso a gwasanaeth gwybodaeth leol i ymwelwyr yr Eisteddfod.

  Grŵp o ryw ugain o wirfoddolwyr yw Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, sy’n rhannu cariad am yr ardal ac â diddordeb mewn parhau i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celf, a bwyd y sir. Maent yn ymgysylltu ag ymwelwyr ein hardal mewn nifer o wahanol ffyrdd, megis cyfarfod ...

  More 22 April 2017
 • Sesiynau Blasu Cymraeg Cymunedau’n Gyntaf

  More 18 April 2017
 • HYSBYSEB SWYDD CYMRAEG

  Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Siaradwr Cymraeg) – Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid

  37 awr yr wythnos

  Dros dro am hyd at 12 mis

  A ydych am fod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau cwsmeriaid gan gydbwyso anghenion y Cyngor, ei randdeiliaid a dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr?

  Byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o ymholiadau yn bersonol, drwy e-bost neu dros y ffôn, a lle bynnag y bo’n bosibl byddwch yn datrys yr ymholiad ar y pwynt cyswllt cyntaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Lle nad yw hyn yn bosibl byddwch yn gwneud trefniadau i gwsmeriaid gael eu gweld gan Swyddogion drwy apwyntiad.

  Mae hon yn rôl amrywiol a heriol lle byddwch yn eiriolwr dros y cwsmer gan gyrraedd y safonau a addawyd yn ein Siarter Cwsmeriaid.

  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych, amynedd a dycnwch ac yn barod i weithio ar rota gan gwmpasu’r oriau 8am tan 5.30pm.

  Am ragor ...

  More 4 April 2017
 • Dathlu Dydd Roald Dahl yn Siop yr Hen Bont

  roald-dahl-day

  Bydd Menter Bro Ogwr a Siop yr Hen Bont yn dathlu bywyd a gwaith Roald Dahl ar y 17eg o Fedi 2016 gyda Sesiwn Hwyl i Blant!

  Cyfle i ddarllen storïau Roald Dahl yn Gymraeg a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft gan greu barf Mr Twit, losin mawr yn Ffatri Siocled Willy Wonka a lluniau ar gyfer cystadleuaeth Roald Dahl. Bydd angen bwcio o flaen llaw.

  £5 y plentyn.

  Dydd Sadwrn 17eg o Fedi 2016

  Siop yr Hen bont, 11:00-12:00

  Am ragor o fanylion cysylltwch â ni!

  Menter Bro Ogwr | 01656 669 397| menter@broogwr.org

   

   

   

   

  More 9 September 2016