Cartref

Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale dros Gymru!

Cartref
13 Mai 2016

Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!

Cartref
Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s! Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!
3 Mawrth 2016

Gŵyl Cwlwm Celtaidd ym Mhorthcawl penwythnos yma!

Cartref
3 Mawrth 2016

DYDD GŴYL DEWI HAPUS!

Cartref
Sut mae dathlu?   Rhannwch eich lluniau gyda ni i ddangos pam ‘dych chi’n falch o fod yn Gymro! Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ‘dyn ni wedi trefnu her i chi!! Yr her yw, i rannu llun neu fideo o rywbeth sy’n eich gwneud chi’n falch i fod yn Gymro, er mwyn dangos eich balchder mwy »
1 Mawrth 2016

DIWRNOD CREADIGOL AR GYFER POBL IFANC

Cartref
16 Mawrth 2016

Noson Gomedi Cymraeg

Cartref
3 Mawrth 2016

Gwyliwch gemau’r #6gwlad yn Gymraeg ar S4C

Cartref
1 Mawrth 2016

Clwb Bili Broga

Cartref
Clwb newydd a chyffrous ar gyfer rhieni â phlant bach! Dewch am Hwyl a Sbri ar daith o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw gyda’ch plant. Bydd cyfle i gerdded o gwmpas y parc, ac mae pob croeso i chi ddod â’r bygi. Byddwn ni’n gorffen y daith gyda gweithgaredd yn y ganolfan a chyfle i ganu mwy »
5 Chwefror 2016