Cartref

 • BYTIS BYGIS

  Y ffordd orau i gael eich hunan nôl mewn i siâp wrth fondio gyda’ch plentyn, gwneud ffrindiau newydd a defnyddio neu ddysgu ychydig o Gymraeg ar yr un pryd! Byddwn yn cwrdd unwaith y mis ac yn mynd am dro gan adnabod a dysgu pethau gwahanol yn y Gymraeg. Byddwn yn gorffen y sesiwn gyda gweithgaredd celf yn y ganolfan gyda chaneuon Cymraeg i chi a’ch plant ddysgu. Ffordd wych i chi gael rhywfaint o awyr iach, diddanu’r plant a chymdeithasu. Nid yw bygis yn hanfodol, rydym yn croesawu plant o bob oedran!

  Cyfarfod nesaf: 27.04.18 1-2:30pm

  More 7 March 2018
 • 07.03.18 – WEDI’I AILDREFNU OHERWYDD Y TYWYDD

  More 6 March 2018
 • Clwb Pethau Bach Cymraeg

  Dewch am Hwyl a Sbri yng Nghaffi Pethau Bach i gymryd rhan mewn gweithgareddau Hwyl a chael siawns i ganu a dawnsio caneuon Cymraeg gyda’ch plentyn.

  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Kath | 01656 732200 | Kathryn@menterbroogwr.org

  More 7 March 2018
 • Ydych chi eisiau help i ysgrifennu CV dwyieithog?

  Mae’r gallu i siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr.  Defnyddiwch eich sgiliau dwyieithog!

  Mae Menter Bro Ogwr yn gallu helpu chi adeiladu CV dwyieithog.  Os oes diddordeb gyda chi yn y gwasanaeth yma cysylltwch â ni heddiw ar y manylion isod:

  menter@broogwr.org

  01656 732 200

  Mae gallu defnyddio iaith yn sgil defnyddiol – mae gen ti ddwy!

   

   

   

  More 21 February 2018