Cartref

 • Cwblhewch ein holiadur Gweithgareddau a Digwyddiadau Cymraeg!

  More 21 March 2018
 • BYTIS BYGIS

  Y ffordd orau i gael eich hunan nôl mewn i siâp wrth fondio gyda’ch plentyn, gwneud ffrindiau newydd a defnyddio neu ddysgu ychydig o Gymraeg ar yr un pryd! Byddwn yn cwrdd unwaith y mis ac yn mynd am dro gan adnabod a dysgu pethau gwahanol yn y Gymraeg. Byddwn yn gorffen y sesiwn gyda gweithgaredd celf yn y ganolfan gyda chaneuon Cymraeg i chi a’ch plant ddysgu. Ffordd wych i chi gael rhywfaint o awyr iach, diddanu’r plant a chymdeithasu. Nid yw bygis yn hanfodol, rydym yn croesawu plant o bob oedran!

  Cyfarfod nesaf: 27.04.18 1-2:30pm

  More 7 March 2018
 • HYSBYSEB SWYDD

  Manylion y swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

  Cyfeirnod y swydd: 08804

  Dyddiad cyhoeddi: 15/3/2018

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/3/18

  Categori’r swydd/math o swydd: Swyddi Gwag (Heblaw Ysgolion)

  Disgrifiad swydd: Hysbyseb Swydd Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol

  Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

  GBP 19,430 – GBP 20,138 y flwyddyn

  37 awr yr wythnos

  Fel aelod o’n tim Recriwtio a Chontractau byddwch yn ymgymryd a thasgau i gynorthwyo gweithdrefnau recriwtio, dechrau a gadael y cyngor drwy ddefnyddio system integredig adnoddau dynol/cyflogres. Byddwch hefyd yn gweinyddu proses gwirio cofnodion troseddol y Cyngor drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

  Bydd hyn yn cynnwys tasgau o hysbysebu swydd wag hyd at gynnig penodi, amrywiadau contractau a therfyniadau.

  A chithau’n weinyddwr cadarn a phrofiad o weithio mewn amgylchedd adnoddau dynol, bydd gennych sgiliau T.G. da a phrofiad blaenorol o ddefnyddio systemau swyddfa. A chithau’n gweithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu da, yn ...

  More 20 March 2018
 • Clwb Pethau Bach Cymraeg

  Dewch am Hwyl a Sbri yng Nghaffi Pethau Bach i gymryd rhan mewn gweithgareddau Hwyl a chael siawns i ganu a dawnsio caneuon Cymraeg gyda’ch plentyn.

  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Kath | 01656 732200 | Kathryn@menterbroogwr.org

  More 7 March 2018