Cartref

 • Cymraeg Byd Busnes

  Mae gwasanaeth adborth a chefnogaeth busnes newydd ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig, wedi’i greu er mwyn cyflenwi’r gwasanaethau darparwyd gan Busnes Cymru. Mae’r prosiect cenedlaethol Cymraeg Byd Busnes â chefnogaeth lywodraethol, ac mae’r nod i gynorthwyo cwmnïoedd bach, annibynnol i fanteisio o’r buddion defnyddio rhagor o Gymraeg yn eu model busnes.

  Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes, difater ei defnydd presennol o’r iaith; gall llawer o gwmnïoedd elwa o fanteision defnyddio rhagor o Gymraeg, hyd yn oed nid yw’r perchenogion eu hun yn ei siarad.

  Darparir swyddogion y prosiect asesiad am ddim, adborth wedi’i deilwra a chymorth ymarferol, ac maent yn gallu awgrymu camau di-dâl (neu rad iawn) posibl i’r busnesau, yn ogystal â’u cyflwyno i ffyrdd a cyfleoedd newydd marchnata.

  Mae pedwar o swyddogion sy’n gyfrifol dros Dde-ddwyrain Cymru (mae tri ohonynt yn rhan o’r prosiect, gydag un arall ...

  More 14 February 2018
 • #DyddMiwsigCymru

  More 8 February 2018