Swyddogion

 

Swyddogion Menter Bro Ogwr

Amanda

Amanda Jaine Evans
Prif Swyddog Iaith

Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07774 032 624
E-bost: menter@broogwr.org

Swyddfa’r Fenter >> Map
Marged Thomas

Marged Elin Thomas
Swyddog Maes a Gweinyddol

Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07530 301 437
E-bost: marged@menterbroogwr.org

Kathryn Campbell

Kathryn Campbell
Swyddog Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07929 923 806
E-bost: kathryn@menterbroogwr.org

Daniel Miller
Swyddog Ieuenctid

Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol:
E-bost: daniel@menterbroogwr.org

Swyddfa
Menter Bro Ogwr
Tŷ’r Ysgol
Pen yr Ysgol
Maesteg CF34 9YH
Ffôn a ffacs
01656   732200

Gweledigaeth