Swyddogion

 

Swyddogion Menter Bro Ogwr

Amanda
Amanda Jaine Evans
Prif Swyddog Iaith
Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07774 032 624
E-bost: menter@broogwr.org

 

 

 

Marged Thomas
Marged Elin Thomas
Swyddog Maes a Gweinyddol
Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07530 301 437
E-bost: marged@menterbroogwr.org

 

 

 

Kathryn Campbell
Kathryn Campbell
Swyddog Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
Ffôn: 01656 732 200
Ffôn Symudol: 07929 923 806
E-bost: kathryn@menterbroogwr.org
 

 

 

Swyddfa
Menter Bro Ogwr
Tŷ’r Ysgol
Pen yr Ysgol
Maesteg CF34 9YH
Ffôn a ffacs
01656   732200

 

Gweledigaeth