Cyfieithu

CYFIEITHU
CYMUNEDOL

Saesneg – Cymraeg . . . . .Cymraeg –
Saesneg

Ar
bapur. Yn electroneg. Ar y pryd.

Gwasanaeth
cyfieithu yn y cymunedau

Unrhyw ddogfennau i’w cyfieithu cysylltwch â Menter Bro Ogwr am bris rhesymol.

Bydd disgwyl i chi ddarparu dogfen fformat Word er mwyn i ni allu cadarnhau’r pris ac amser cyfieithu.

Os ydych yn hapus gyda’r pris a’r amser, byddwn yn cadarnhau’r gwaith.

 

Ffôn:
01656 732200