Clybiau CiC

 

CLYBIAU CIC

 

Diwrnod o antur yn awyr agored Porthcawl

 

Mae Clwb Ieuectid CIC ar gael yng Nghorneli, yn y pafiliwn ym meysydd chwarae Corneli ac ym Mhen y Bont, yn y YMCA ac yng Nghanolfan Richard Price, Llangeinor.

Mae aelodau Corneli wedi bod yn mwynhau gweithgareddau Chwaraeon, Celf a Chrefft, Dawnsio Disgo a Chystadleuthau.  Sialens sydd wedi sefyll mas i glwb CIC Corneli yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd pêl droed pump bob ochr yn erbyn yr Heddlu yn enwedig pan wnaeth yr aelodau ennill.

 

Mae clwb ieuenctid yr YMCA wedi bod yn gwneud yr un pethau, a’r peth mwyaf sydd wedi sefyll mas iddyn nhw oedd aros lan trwy gydol y nos o 7yh i 7yb, gyda rhywun yn chwarae ar y bwrdd tenis trwy’r amser. Croeso i aelodau newydd a syniadau newydd am fwy o hwyl yn eich clybiau chi.