Digwyddiadau

.Wythnosol

Digwyddiadur
Dyddiad Amser Beth Ble
Wythnosol
Dydd Llun Poster
11yb Menter Bro Ogwr Bore Coffi i ddysgwyr YMCA Porthcawl
Wythnosol
Dydd Llun
21.00 Clwb Cymraeg Maesteg Clwb y Gweithwyr, Stryd y Deml, Maesteg
Wythnosol
Dydd Llun
3:30 – 4:30pm Menter Bro Ogwr Clwb Celf a Chrefft i blant
£1 y sesiwn
Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr
Wythnosol
Dydd Llun
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Animeiddio i blant
Am ddim
Ysgol Gynradd Gymraeg y Ferch o’r Sgêr
Wythnosol
Dydd Llun
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Ieuenctid Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Wythnosol
Dydd Mawrth Poster
10yb Menter Bro Ogwr Bore Coffi Ty Coffi(gyferbyn â’r orsaf fysiau), Penybont
Wythnosol
Dydd Mawrth
11.30 Cylch Darllen Abercynffig (Safon 6) Llyfrgell Abercynffig
Wythnosol
Dydd Mawrth
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Gwyddoniaeth
Am ddim
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw
Wythnosol
Dydd Mercher Poster
17:30 – 18:30 ADRAN YR URDD PORTHCAWL Oes gyda chi blant rhwng 6 ac 11 mlwydd oed?

Mae Adran yr Urdd Porthcawl yn cwrdd bob prynhawn Mercher yn Neuadd y Tabernacl, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW trwy gydol y tymor o 5.30y.p. tan 6.30 y.h. gan ddechrau nos Fercher yma Medi 12fed. Mae croeso cynnes i holl blant yr ardal (rhwng 6 ac 11 oed) sy’n aelodau o’r Urdd i ddod i’r Adran.

Prif fwriad yr Adran yw rhoi’r cyfle i blant gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i’r ysgol. Mae’r cyfleoedd yma’n brin yn ein hardal felly beth amdani?

Bydd cyfle hefyd i’r plant sy’n dod yn gyson i gymryd rhan yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Urdd.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo yn yr Adran – does dim angen bod ar gael bob wythnos. Os gallwch gynnig unrhyw gymorth gadewch i ni wybod. :caelleucu@aol.com

Codir tâl o £2 y sesiwn ( yn cynnwys siop)
Blaenyrrwch at gyfeillion eraill sydd a phlant os gwelwch yn dda – diolch yn fawr

Neuadd y Tabernacl, Fenton Place, Porthcawl, CF36 3DW
Wythnosol
Dydd Mercher
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Ieuenctid Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Wythnosol
Dydd Mercher
6:00 – 8:00pm Menter Bro Ogwr ac Urdd Gobaith Cymru Clwb Ieuenctid
£1 y sesiwn
YMCA Pen-y-bont
Wythnosol
Dydd Iau
10.30 CYD Trelales Clwb Garddio Trelales
Wythnosol
Dydd Iau
20.00 CYD Porthcawl Tafarn y ‘Jolly Sailor’, Y Drenewydd
Wythnosol
Dydd Iau
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Gemau Iard i Blant
Am ddim
Ysgol Gynradd Cymraeg Cynwyd Sant
Wythnosol
Dydd Iau Poster
12:45 Menter Bro Ogwr a Cymraeg i Oedolion Siop Siarad

Cyfle i ddysgwyr holi cwestiynau, ymarfer a gloywi eu Cymraeg, ynghyd â dysgwyr o’r un lefel.

Pob Dydd Iau

Grŵp 1: 12:45pm-1:30pm. Ymarfer patrymau iaith lefelau Mynediad a Sylfaen.

Grŵp 2: 1:30pm-2:15pm. Dechrau sgwrsio yn
Gymraeg.

Grŵp 3: 2:15pm-3pm. I bobl sy’n gallu cynnal sgwrs Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Marged neu Ifan
Marged@menterbroogwr.org / 01656 732 200
ifan.dylan@decymru.ac.uk / 01443 482 555

Lan llofft yn Siop yr Hen Bont
Wythnosol
Dydd Gwener
Amser Cinio | Lunch Time Menter Bro Ogwr Clwb Ieuenctid Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
Wythnosol
Dydd Gwener Poster
10.00 Menter Bro Ogwr Bore Coffi Cymraeg

Cyfle i sgwrsio yn Gymraeg!
Croeso i Bawb – Pob Lefel

Pob Dydd Gwener 10-11yb

Am ragor o wybodaeth – Cysylltwch â Marged – Menter Bro Ogwr

01656 732 200 – marged@menterbroogwr.org – www.menterbroogwr.org

Harvester, Sarn


Cysylltwch â 01656 732200 am wybodaeth bellach